Makelaar, adviseur, notaris of geldgever?

Laat Linckr voor je werken

 Ontdek hoe

Informatiebeveiliging

Urben Prime verwerkt met Linckr grote hoeveelheden data, waarvan een groot deel persoonsgegevens. Deze gegevens worden tussen verschillende partijen met elkaar uitgewisseld. Wat we willen, is dat enerzijds deze gegevens veilig worden uitgewisseld en anderzijds dat we zeker zijn dat de gegevens enkel beschikbaar zijn voor de bedoelde partijen. Kortom; we gaan voor een veilige inrichting van het Linckr platform.

Om dit vanaf het begin af aan goed in te richten (security & privacy by design) is gekozen om twee internationaal erkende normenkaders te implementeren:
ISO27001: de norm voor security management
ISO27701: de norm voor privacy management

Maar wat zegt dit?

Beide normen zijn gebaseerd op het Plan-Do-Check-Act-principe, wat betekent dat we op gebied van informatiebeveiliging en privacy een continue verbetercyclus inrichten. We beginnen met het analyseren van risico’s en het opstellen van security & privacybeleid; waar moet de bedrijfsvoering en het platform aan voldoen?

Vervolgens worden relevante processen en zogenaamde maatregelen geïmplementeerd, op basis van de best practices die worden aangereikt als onderdeel van de ISO-normen. Op dit moment zitten we nog volop in de implementatiefase, waarbij de basis al staat en we momenteel bezig zijn met het verifiëren en implementeren van de maatregelen. We streven ernaar om begin 2023 voor beide normeringen succesvol gecertificeerd te zijn, waarmee we ons belang voor informatieveiligheid en privacy aantoonbaar bestempelen.