Makelaar, adviseur, notaris of geldgever?

Laat Linckr voor je werken

 Ontdek hoe

Toestemming Opties

Gerechtvaardigd belang

linckr.com heeft de door jou verstrekte contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je af kan melden, onze privacy praktijken en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.

Privacybeleid.

Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je af te melden, onze privacy praktijken en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.

Toestemming voor communicatie

linckr.com is toegewijd aan het beschermen en respecteren van je privacy, en we zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken om je account te beheren en om de producten en diensten te leveren waar je ons om hebt gevraagd. Van tijd tot tijd willen wij contact met je opnemen over onze producten en diensten, en andere inhoud die je interessant zou kunnen vinden. Als je ermee instemt dat wij contact met je opnemen, vink dan hieronder aan hoe je wilt dat wij contact met je opnemen:

- Abonnementstype en inhoud selectievakje bewerken
- Abonnementstype
- Marketing Information

Ik ga ermee akkoord om andere berichten te ontvangen van linckr.com.

Nadrukkelijke Instemming

Om je van de gevraagde inhoud te voorzien, moeten wij je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken. Vink het onderstaande selectievakje aan als je ons toestemming geeft je persoonlijke gegevens voor dit doel op te slaan.

Ik geef toestemming aan linckr.com om mijn persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken.

Door hieronder op verzenden te klikken, geef je toestemming aan linckr.com om de hierboven ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken om je van de gevraagde inhoud te voorzien.

Gebruiksvoorwaarden

Datum:                            14 september 2022
Versienummer:             1.0

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Linckr, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 82859000 ("Linckr”). Linckr faciliteert een online platform dat consumenten helpt om op een makkelijke en veilige manier informatie uit te wisselen met dienstverleners (het “Platform”).  Voordat jij als consument gebruik kunt maken van het Platform, moet je een account aanmaken. Bij het aanmaken van dit account moet je deze gebruiksvoorwaarden accepteren. Wij raden je aan om deze voorwaarden goed door te lezen. Houd er rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden aangepast. Eventuele nieuwe versies zullen per mail worden aangekondigd en worden op het Platform gepubliceerd.

Artikel 1. Registratie en gebruik

1.1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform, heb je een account nodig. Je kunt (kosteloos) een account aanmaken op het Platform.

1.2. Het emailadres dat je hebt gebruikt bij het aanmaken van je Linckr account is jouw gebruikersnaam. Tijdens de registratieprocedure kies je zelf een pincode. Je bent er zelf voor verantwoordelijk om jouw pincode strikt geheim te houden. Verder wordt er een smart card geïnstalleerd op jouw mobiele telefoon die je nodig hebt om in te kunnen loggen. Linckr is niet aansprakelijk voor misbruik van jouw inloggegevens en mag ervan uitgaan dat alle handelingen die worden verricht via jouw account na het inloggen met deze gegevens, ook daadwerkelijk door jou zijn verricht.

1.3. Indien je weet of vermoedt dat jouw inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je direct maatregelen te nemen om (verder) misbruik te voorkomen. Als dit technisch niet mogelijk is, dien je direct melding te maken bij Linckr zodat aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.  

1.4. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om op het Platform een account in naam van een ander te registreren. Jouw account is persoonsgebonden. Je mag jouw inloggegevens dus niet delen met derden.

1.5 Het is nadrukkelijk niet toegestaan om jouw telefoon en account aan een ander te geven, omdat de gegevens die in jouw datakluis zijn persoonlijk gebonden en privacygevoelig zijn.

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1. Linckr faciliteert enkel het Platform en is niet inhoudelijk betrokken bij de diensten die jij als consument ontvangt van de dienstverleners (zoals bijvoorbeeld een hypotheekadviseur, makelaar en notaris) die betrokken zijn. Je sluit met deze dienstverleners een afzonderlijke, rechtstreekse overeenkomst waar Linckr nadrukkelijk géén partij bij is. Linckr is daarom ook niet verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van deze overeenkomst(en).

2.2. Indien je vragen of klachten hebt met betrekking tot de diensten van dienstverleners die in het proces betrokken zijn, dien je hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende dienstverleners.

Artikel 3. Gebruiksregels

3.1. Het is verboden om het Platform te gebruiken in strijd met de Nederlandse of eventuele andere toepasselijke wet- en regelgeving. Je mag het Platform daarnaast niet gebruiken op enige manier die onrechtmatig is of kan zijn. 

3.2. Je dient je ervan te onthouden om via het Platform andere gebruikers te hinderen, of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken van Linckr of zijn toeleveranciers. Het is verboden om processen of programma’s op te starten waarvan je weet of redelijkerwijs moet weten dat deze Linckr of derden hinderen, of dat deze schade kunnen veroorzaken. 

3.3. Als Linckr constateert dat je de gebruiksregels uit dit artikel overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Linckr jou zo spoedig mogelijk waarschuwen. Als dit niet (tijdig) leidt tot een oplossing, mag Linckr zelf ingrijpen. In urgente of ernstige gevallen kan Linckr zonder waarschuwing ingrijpen.

Artikel 4. Beschikbaarheid

4.1. Linckr zal zich inspannen om het Platform zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen. Linckr behoudt zich het recht voor om het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen, bijvoorbeeld voor het verrichten van onderhoud, vanwege fouten of bij veiligheidsincidenten. 

4.2. Linckr streeft ernaar om gepland onderhoud dat naar verwachting leidt tot een beperking in beschikbaarheid van het Platform ten minste 14 dagen van tevoren aan te kondigen. Onvoorzien onderhoud dat vanwege de impact en urgentie niet kan worden uitgesteld, kan zonder aankondiging plaatsvinden. 

4.3. Als er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat of dreigt te ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Linckr of derde partijen, bijvoorbeeld door het overmatig versturen, uploaden of downloaden van gegevens, netwerkaanvallen, of activiteiten van virussen of andere schadelijke software, heeft Linckr het recht om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden of te voorkomen. Dit kan leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van het Platform.

4.4. Het Platform wordt aangeboden als online (standaard)dienst. Linckr heeft het recht om van tijd tot tijd nieuwe functionaliteiten aan het Platform toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verwijderen. Suggesties van jou als gebruiker zijn welkom, maar uiteindelijk bepaalt Linckr of deze al dan niet worden doorgevoerd.

Artikel 5. Ondersteuning

5.1. Als je vragen hebt of problemen ondervindt bij het gebruik van het Platform, wordt aangeraden om eerst het overzicht met veel gestelde vragen te raadplegen. Dit overzicht is beschikbaar via onze FAQ

5.2. Indien het overzicht met veel gestelde vragen geen antwoord biedt op je vraag, kun je contact opnemen met de helpdesk van Linckr. Je kunt hiervoor ons contactformulier invullen. 

5.3. Houd er rekening mee dat Linckr slechts het Platform faciliteert en niet inhoudelijk betrokken is bij de samenwerking met jouw dienstverleners. Als je vragen hebt over dit proces of over de dienstverlening van één van jouw dienstverleners, dien je hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende dienstverlener.

5.4. Linckr spant zich in om vragen die zijn ingediend bij de helpdesk zo spoedig mogelijk af te handelen. De exacte tijd die hiervoor nodig is, hangt af van de aard en complexiteit van de vraag.

Artikel 6. Datakluis en externe bronnen

6.1. Via het Platform kun je in een centrale digitale omgeving (“Datakluis”) gegevens opslaan die relevant zijn in het kader van het uitwisselen van informatie met dienstverleners. Alle rechten op deze gegevens rusten bij jou. 

6.2. De Datakluis wordt niet geleverd en beheerd door Linckr, maar door een derde partij. Voor het aanmaken c.q. gebruiken van de Datakluis dien je de voorwaarden van de betreffende leverancier te accepteren. Hiermee komt er een rechtstreekse overeenkomst tot stand tussen jou en de leverancier van de Datakluis. Linckr is hierbij geen partij en is niet inhoudelijk betrokken bij – of verantwoordelijk voor – de correcte en tijdige uitvoering hiervan. 

6.3. De gegevens die je opslaat in de Datakluis kunnen (deels of geheel) bestaan uit persoonsgegevens. Linckr zal deze gegevens binnen het Platform verwerken met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.4. Sommige gegevens die nodig zijn in het kader van het uitwisselen van informatie met dienstverleners kun je importeren in jouw Datakluis vanuit externe bronnen (zoals de gegevens op MijnOverheid.nl). Daarvoor moet je mogelijk inloggen op een externe dienst middels een afzonderlijk account (bijvoorbeeld middels DigiD). Linckr kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de correcte werking van deze externe diensten of accounts. 

6.5. Linckr zal alleen gegevens opslaan, opvragen en doorgeven aan dienstverleners vanuit jouw Datakluis als je daar toestemming voor geeft. Je bepaalt geheel zelf welke gegevens in de Datakluis worden opgeslagen en welke dienstverleners toegang krijgen tot welke gegevens uit jouw Datakluis.

6.6. Linckr zal de gegevens uit jouw Datakluis niet voor andere doeleinden gebruiken dan in dit artikel wordt beschreven. Wel zal Linckr informatie over de door jou gedeelde gegevens (zogeheten “metadata”) bijhouden, zoals informatie over welke soorten gegevens je met welke dienstverlener hebt gedeeld. Dit is noodzakelijk voor Linckr om het Platform te kunnen leveren. Meer informatie hierover is te vinden in ons privacybeleid.

6.7. Linckr kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die door jou worden ingevuld via het Platform, dan wel die door jou uit externe bronnen worden geïmporteerd. Je dient deze gegevens dan ook zorgvuldig te controleren op juistheid en volledigheid. 

6.8. Je erkent dat de dienstverleners met wie je gegevens uit jouw Datakluis deelt, zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking daarvan. Raadpleeg de privacyverklaring van de betreffende dienstverlener voor meer informatie alvorens je de gegevens met deze dienstverlener deelt. 

6.9. Je begrijpt dat Linckr geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor (onrechtmatige) verwerking van jouw gegevens door de dienstverlener die je inschakelt. Als je hier vragen of klachten over hebt, dien je je rechtstreeks te wenden tot de betreffende dienstverlener en niet tot Linckr.

Artikel 7. Prijzen en betaling

7.1. Het Platform wordt door Linckr kosteloos aan de consument ter beschikking gesteld. Aan de diensten van de dienstverlener die je in het kader van de gegevensuitwisseling inschakelt zijn mogelijk wel kosten verbonden. Je dient hierover zelf nadere afspraken te maken met de betreffende dienstverlener.
7.2. Dienstverleners betalen voor het gebruik van Linckr en sluiten hiervoor een overeenkomst met Linckr, waarin de prijsafspraken staan.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Alle auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaam- en merkrechten, octrooirechten, rechten op knowhow of vergelijkbare rechten (“Intellectuele Eigendomsrechten”) die rusten op het Platform en andere door Linckr verstrekte materialen (zoals documentatie), rusten bij Linckr of zijn toeleveranciers. 

8.2. Je krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om het Platform en andere door Linckr verstrekte materialen te gebruiken in het kader van de uitwisseling van informatie met dienstverleners door jouzelf. Dit gebruiksrecht geldt totdat jij (of Linckr) jouw account voor het Platform beëindigt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. 

8.3. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het Platform of andere door Linckr verstrekte materialen, dan wel om enige aanduidingen van Intellectuele Eigendomsrechten daaruit te verwijderen of aan te passen.

8.4. Je hebt uitdrukkelijk geen recht op toegang tot de broncode c.q. de bronbestanden van het Platform buiten de gevallen waarin dit bij dwingend recht is toegestaan.

8.5. Linckr kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van het Platform of andere materialen. Als zulke beveiligingsmaatregelen zijn genomen, is het nadrukkelijke niet toegestaan om deze te ontwijken of te verwijderen.

Artikel 9. Duur en beëindiging

9.1. Zodra je deze gebruiksvoorwaarden accepteert en een account aanmaakt via het Platform, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en Linckr. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en blijft van kracht totdat deze door jou of door Linckr wordt opgezegd of ontbonden. 

9.2. Je kunt de overeenkomst op ieder moment beëindigen door jouw account op te zeggen. Ga hiervoor naar ons contactformulier. Linckr kan de overeenkomst eveneens op ieder moment opzeggen, echter met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Een opzegging door Linckr wordt vooraf bekendgemaakt.

9.3. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, zullen wij jouw account en de daarin opgeslagen gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. Je kunt vanaf dat moment niet meer inloggen op het Platform.

9.4. Houd er rekening mee dat je na het beëindigen van jouw account géén toegang meer hebt tot de Datakluis via Linckr. Je blijft te allen tijde toegang houden tot je Datakluis via de toeleverancier van de Datakluis. Houd er rekening mee dat voor het gebruik van de Datakluis aanvullende voorwaarden kunnen gelden en dat de toeleverancier hier mogelijk kosten voor in rekening brengt. Raadpleeg de (voorwaarden van de) toeleverancier van de Datakluis voor meer informatie. 

9.5. Opzegging van jouw account voor het Platform heeft nadrukkelijk géén gevolgen voor de dienstverleningsovereenkomsten die je met dienstverleners gesloten hebt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Omdat wij het Platform kosteloos aan jou aanbieden, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die je als gevolg van het gebruik daarvan mocht leiden. Wij zullen ons echter maximaal inspannen om het Platform zo goed mogelijk aan jou te leveren. 

10.2. Voor zover de hiervoor beschreven uitsluiting van aansprakelijkheid onredelijk bezwarend zou worden geacht, geldt Linckr slechts aansprakelijk kan worden gesteld voor de door jou geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:a. de redelijke kosten die worden gemaakt ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
b. de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid; en
c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

10.3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de aansprakelijkheid van Linckr in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar ter zake uitkeert.

10.4. Linckr is niet verplicht tot schadevergoeding indien en voor zover de levering van het Platform verhinderd wordt door overmacht.10.5. Enige in deze gebruiksvoorwaarden of elders overeengekomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Linckr, dan wel het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Linckr van tijd tot tijd worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen ten minste dertig (30) dagen van tevoren worden aangekondigd.

11.2. Als je het niet eens bent met de door Linckr aangekondigde wijziging, kun je tot uiterlijk de datum waarop de wijziging ingaat je account opzeggen conform artikel 9 van de gebruiksvoorwaarden.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dit staat er voor jou echter niet aan in de weg om aanspraak te maken op dwingendrechtelijke bepalingen van het recht uit een andere Europese lidstaat dat van toepassing zou zijn bij het ontbreken van een contractuele rechtskeuze.

12.2. Eventuele geschillen die ontstaan tussen jou en Linckr worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Linckr gevestigd is. Als je een consument bent, doet deze rechtskeuze geen afbreuk aan eventuele bescherming die u op grond van het dwingende recht van uw woonplaats geniet.

12.3. Indien enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of nietig of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.